Združenie vlastníkov poĺnohospodárskeho majetku - v likvidácii